سایت دانلود بازی و نرم افزار مک
آخرین پست‌های دسته بندی سازمان دهنده و تقویم و یادآور
نمایش بر اساس:
تیم کوک
در ذات اپل این باور وجود دارد که فناوری به تنهایی، کافی نیست،‌ بلکه فناوری در پیوند با هنر آزاد و‌ انسانیت است که ما را به نتیجه‌‌ای می‌رساند که باعث شادی قلب‌هایمان می‌شود
SPACE^