سایت دانلود بازی و نرم افزار مک
قفل گذاری
نمایش بر اساس:
استیو جابز (استیون پال جابز)
کیفیت را همواره شاخص بدانید. برخی از مردم به محیطی که در آن تنها بهترین و عالی ترین پذیرفته است تعلق ندارند.
SPACE^