سایت دانلود بازی و نرم افزار مک
آخرین پست‌های دسته بندی حسابدار شخصی و امور مالی شخصی
نمایش بر اساس:
استیو جابز (استیون پال جابز)
من همانند خیلی از کارهای موثری که انجام داده ایم به موارد بسیاری که انجام نداده ایم افتخار می کنم. ابداع کردن شامل گفتن نه به هزاران مسئله ی گوناگون است.
SPACE^